Garanti Koşulları

Arbaks Garanti süresi, malın/ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi '2' yıldır.

''Arbaks Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.''

Malın/Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla '20' iş günüdür.

Malın/Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, değiştirilen parça, işçilik masrafı veya başka herhangi bir tamir adı altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Ürünün/Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (montaj ve üretim hatalarından veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garanti kapsamı içindedir.

Ürün değiştirme veya Ücretsiz onarım yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar;

Ürünün/Malın ARBA AKSESUAR TİC. LTD. ŞTİ. Yetkili Servis elemanları dışında daha önceden açıldığının/ onarım yapıldığının belirlenmesi durumunda

Ürünün/Malın kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından dolayı arızalanması durumunda

Firmamız ve yetkili servislerimizin dışında bir yerden satın alınmış ve ürün ile birlikte kullanılabilen aksesuar veya diğer cihazların yol açtığı arızalar durumunda

Cihazın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma (düşürme, darbe, çarpma), yetersiz ve yanlış bakım, yanlış ve kötü kullanım, cihaz için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar; hava tesisatının yetersizliği, tozlu, aşırı nemli veya sıcak ortamlarda kullanılması, sıvı teması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamlarda kullanılması, darbe, kaza, elektrik (voltaj değişiklikleri), doğal afetlerden kaynaklanan arızalar durumunda

'Yazılımdan kaynaklanan hatalar ve virüslerden kaynaklanan arızalar durumunda'

Arızalı parça değişiminin ARBA AKSESUAR TİC. LTD. ŞTİ. Yetkili teknik servisleri haricinde veya ARBA AKSESUAR TİC. LTD. ŞTİ. garantisi olmayan parçalar ile yapılması durumunda

Cihazla beraber verilen sarf malzemeleri (Kablo, Kılıf, Çanta vs.) garanti kapsamı dışındadır.

Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı ARBA AKSESUAR TİC. LTD. ŞTİ. yetkili servisinin düzenleyeceği raporla belirlenir.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

ARBA AKSESUAR TİC. LTD. ŞTİ.